Om UNIMERCO (experiment here!)
  
  
  
  
  
  
 

Aktieordning og overskudsdeling


 

Involvering og engagement – og kontante muligheder

Som en af ganske få virksomheder tilbyder UNIMERCO de ansatte medejerskab. Den mulighed benytter hele 95% af medarbejderne sig af.

 

Aktiemodellen er UNIMERCOs bud på en ny selvstændighedskultur, hvor medarbejderne får mulighed for at blive selvstændige uden at skulle beherske alle forretningsdiscipliner. De bevarer fællesskabet fra en god arbejdsplads med gode kolleger og oplever samtidig den selvstændiges spænding, glæde og ejerinteresse.

 

Ordningen betyder også, at ledelse og medarbejdere populært sagt sidder på samme side af bordet og har fælles interesse i, at virksomheden udvikler sig positivt og opnår gode resultater.

 

Hver måned udbetales der overskudsdeling som et tillæg til lønnen. Det grundlæggende princip er, at man er fælles om både at skabe og dele. Alle skal alle have et medansvar for, at kunden bliver godt betjent, og man skal kunne mærke det på såvel indtjening som formue, både når det går godt, og når det går mindre godt.

Kutter-modellen – en ny selvstændighedskultur

Inspirationen til UNIMERCOs overskudsdeling og ejermodel kommer oprindeligt fra adm. direktør Kenneth Iversens opvækst i fiskerimiljøet i Thyborøn.

En meget udbredt model for partsfiskere var dengang, at 50% af skibets fangst deltes efter en procentfordeling til mandskabet, og de øvrige 50% gik til skibet til vedligeholdelse, brændstof, forsikring, renter og afskrivninger m.v. Deltog man ikke i et togt, var der ingen hyre. Incitamentet for at komme på havet og gøre en god fangst var derfor stort.

Når skipper blev 55-60 år, solgte han 40-50% af kutteren til sin bedstemand, og resten blev solgt, når han blev omkring 65. Bedstemanden ville ofte fortsætte samme forløb. Ejerskabet fik på den måde et vist forudsigeligt forløb, som gav en tryghed til den øvrige besætning omkring generationsskiftet.

Læs meget mere om aktieordningen (PDF)

 

Vi er anderledes

Læs profilbrochure om Kyocera Unimerco

Se præsentationsvideo (YouTube)

Læs profilbrochure om Kyocera Corporation

 

Kontakt os

Ring eller skriv til os 
– vi sidder klar til at hjælpe dig...


97 14 14 11

Kyocera Unimerco Tooling A/S | Drejervej 2 | DK-7451 Sunds | CVR-no. 21 12 65 43 | Tel +45 97 14 14 11 | Fax +45 97 14 14 86 | umdk@unimerco.com