Om UNIMERCO (experiment here!)
  
  
  
  
  
 

UM SOP™ – systematisk produktionsoptimering


 

Partnerskab

Et godt samarbejde skal være til gavn for begge parter. Vi betragter vores kunder som partnere, fordi vi tror på, at effektiv og rentabel produktion hos vores kunder er det bedste fundament for vores egen langsigtede succes.

En anderledes leverandør

Som leverandør er vores fornemste opgave at medvirke til at forbedre din konkurrenceevne. Vi analyserer og optimerer dine nøgleprocesser, så vi sammen sikrer, at du producerer så effektivt som overhovedet muligt.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med maskin- og værktøjsinvesteringer samt ved indkøring af nye produkter.

Optimeringsmodeller

At optimere en proces kræver omfattende knowhow. Indgående viden om emnemateriale, maskine og værktøjer er afgørende for at kunne vælge den helt rigtige løsning og de optimale bearbejdningsparametre.

Vores optimeringseksperter anvender en række tekniske og økonomiske analyseværktøjer for at afgøre, hvilken løsning der er optimal i det enkelte tilfælde. Samtidig benyttes disse modeller til udførligt at dokumentere effekten af de gennemførte forbedringer. God dokumentation er det bedste grundlag for det videre optimeringsarbejde og for fremtidige maskininvesteringer.

Resultaterne

Der er ofte tale om besparelser på flere hundredetusinde kroner. Det kan også være sparede investeringer til nye maskiner, når kapaciteten kan øges på de eksisterende anlæg. Det kan være mandskabsbesparelser eller nedlæggelser af hele skift, som kan blive konsekvensen. Eller det måske mest positive: produktionskapaciteten kan øges, så der kan sælges mere til konkurrencedygtige priser og med øgede avancer.Typisk omkostningsstruktur i en træ- eller metalbearbejdende virksomhed

 

Vi er anderledes

Læs profilbrochure om Kyocera Unimerco

Se præsentationsvideo (YouTube)

Læs profilbrochure om Kyocera Corporation

 

Kontakt os

Ring eller skriv til os 
– vi sidder klar til at hjælpe dig...


97 14 14 11

Kyocera Unimerco Tooling A/S | Drejervej 2 | DK-7451 Sunds | CVR-no. 21 12 65 43 | Tel +45 97 14 14 11 | Fax +45 97 14 14 86 | umdk@unimerco.com